UP TALKS | Tanghalinghaga | Prof. Vim Nadera

More videos
   

UP TALKS
Tanghalinghaga
Prof. Vim Nadera

Dr. Victor Emmanuel Carmelo Daelo Nadera, Jr. ay sang Professor sa UP Diliman na kasalukuyang nakadestino bilang Direktor IV ng Philippine High School for the Arts. Nagtapos is Vim ng B.S. at M.A Psychology sa UST at billing art therapist, siya ay nakatulong na sa mga may kanser, may AIDS, nagdrodroga, “comfort women,” batting kalye, inabuso, naipit sa mga kalamidad na likas at likha ng mag tao, at mga nagdadalamhati. Ginawaran say ng Community Service Award mula sa ika-50 anibersaryo ng Philippine Society of Oncology, Inc. noon 11 September 2014. Tinapos nya ang kaniyang Ph.D. sa Philippine Studies sa UP na and disertasyon niya ay ukol sa malay sa palay bilang talinghagang bayan. Kinilala sa siya sa Asya sa pamamagitan ng South East Asian Write Award (2006); sa balsa sa tulong ng TOYM o The Outstanding Young Men (2003) at Gawad Balagtas (1998) mula sa Komisyon sa Wikang Filipino. Noong 30 Disyembre 2015, noon ika-119 Araw ni Rizal, pinarangalan siya sa kaniyang bayan ng Tayabas sa kaniyang pagtanggap ng Gawad Pambansang Alagad ni Francisco Balagtas mula sa Unyon ng mga Manunulat sa Pilipinas noong 2015.


Views

Leave a Reply