Ang Pelikula Bilang Lunsaran ng Makabuluhang Pag-aaral at Pagsusuri ng Kasaysayan at Lipunang Pilipino

   

Leave a Reply