ang pelikula bilang lunsaran ng makabuluhang pag-aaral at pagsusuri ng kasaysayan at lipunang pilipino