Dr. Dalisay graduated from the University of the Philippines in 1984 (AB English, cum laude), the University of Michigan (MFA, 1988) and the University of Wisconsin-Milwaukee (Ph.D. English, 1991). He teaches English and Creative Writing as a full professor at the University of the Philippines. Among his distinctions, he has won 16 Palanca Awards in […]

Read more

Kasalukuyang Propesor ng Sosyolohiya sa Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosoiya at Faculty Affiliate ng Tri-College Philipine Studies Program ng Pamantasan ng Pilipinas Diliman, si Clemen C. Aquino ay nagtapos ng AB Sociology cum laude (1979) at MA Sociology (1984) sa Pamantasan ng Pilipinas Diliman, at ng DPhil in Sociological Studies (1990) sa University of […]

Read more