Dr. Vim Nadera, Jr. Si Victor Emmanuel Daelo Carmelo Nadera Jr. ay isang Professor sa Unibersidad ng Pilipinas sa Diliman, Lungsod Quezon na kasalukuyang nakadestino bilang Direktor IV ng Philippine High School for the Arts. Nagtapos si Vim ng B.S. at M.A. Psychology sa UST at bilang art therapist, siya ay nakatulong na sa mga […]

Read more