ART, SCIENCE AND ETHICS IN COMMUNICATION STUDY Dr. Elena E. Pernia DR. ELENA E. PERNIA is a Professor of Communication, and currently the Dean of the UP College of Mass Communication, University of the Philippines Diliman. She has over 20 years of experience in communication/media education, research, planning and evaluation. Her highly distinguished academic career […]

Read more

Dr. Vim Nadera, Jr. Si Victor Emmanuel Daelo Carmelo Nadera Jr. ay isang Professor sa Unibersidad ng Pilipinas sa Diliman, Lungsod Quezon na kasalukuyang nakadestino bilang Direktor IV ng Philippine High School for the Arts. Nagtapos si Vim ng B.S. at M.A. Psychology sa UST at bilang art therapist, siya ay nakatulong na sa mga […]

Read more