Dr. Vim Nadera, Jr. Si Victor Emmanuel Daelo Carmelo Nadera Jr. ay isang Professor sa Unibersidad ng Pilipinas sa Diliman, Lungsod Quezon na kasalukuyang nakadestino bilang Direktor IV ng Philippine High School for the Arts. Nagtapos si Vim ng B.S. at M.A. Psychology sa UST at bilang art therapist, siya ay nakatulong na sa mga […]

Read more

POSTCOLONIAL PATHS TO CONSTRUCTING THE NATION/BAYAN Dr. Priscelina Patajo-Legasto Dr. Priscelina Patajo-Legasto is a writer, critic, and a full professor at the Department of English and Comparative Literature in UP Diliman. She specializes and teaches courses in literary, cultural, feminist and Marxist theory and criticism, Philippine theater history and post-colonial studies. She completed her MA […]

Read more