GENDER TALKS | Episode 03: Seksismo at Wika

0
(0)
Podcast

GENDER TALKS
Episode 03: Seksismo at Wika

with
PROF. ELIZABETH ENRIQUEZ
UP College of Mass Communication

PROF. CAROLYN SOBRITCHEA
Former Director, UP Center for Women’s and Gender Studies

PROF. MICHAEL TAN
UP Department of Anthropology

PROF. ROLANDO TOLENTINO
UP College of Mass Communication

Downloadables

How useful was this resource?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

24.09K
Views
   

1 Comment

  • Dara
    Reply

    Tanong ko lang po. Bilang mamamayan sa isang lipunan, dapat po ba na tanggapin o palalampasin nalang lahat ng mga pambabastos o pagmumura? Kasi bahagi po ng lipunan ang pagbabago at pagtanggap sa mga salita (na nabanggit ko), lalo na sa henerasyon ngayon na halos sa anumang uri ng pakikipagtlastasan (pormal man o di-pormal) ay di maiwasan na gamitin ang mga ito.

Leave a Reply